Spoločnosť navštívil predseda Wenwei Zhu z Čínskej asociácie pre priemysel spracovania plastov

2021-03-29

Ráno 20. augusta navštívil spoločnosť na výmenu Wenwei Zhu, predseda Čínskej asociácie pre priemysel spracovania plastov. Jianxin Wu, generálny riaditeľ spoločnosti, hostí srdečne privítal a srdečne ich prijal.

V sprievode pána Wu navštívil výstavný priestor Fangli Technology, zoznámil sa s procesom vývoja spoločnosti Fangli v posledných desaťročiach a tiež si spoločne pozrel podnikový propagandistický film a mal úprimnú výmenu názorov. Na stretnutí prezident Wu stručne predstavil vývoj podniku v posledných rokoch a stručne zhrnul hlavný koncept rozvoja podniku v posledných rokoch.

Po stretnutí navštívil predseda Wenwei Zhu v sprievode generálneho riaditeľa Wu a príslušných vedúcich oddelení montážnu dielňu na mieste. Potvrdil a ocenil produkty spoločnosti. Zároveň vysoko ocenil úspechy spoločnosti v oblasti rozvoja a inovatívneho ducha podnikania a s lídrami spoločnosti diskutoval o smerovaní budúceho rozvoja spoločnosti.

  • QR